Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Årets Bridgewalker 2015

Spændingen udløst: Årets Bridgewalker er fundet

For første gang er årets Bridgewalker blevet kåret i Middelfart Kommune. Konkurrencen blev udskrevet i slutningen af august 2015, og har handlet om at finde personer eller grupper af medarbejdere i kommunen, der i hverdagen har formået at:

• arbejde på tværs af forvaltninger i kommunen
• i praksis at arbejde med og bruge de ideer, der er en del af fremtidens velfærd
• involvere omgivelserne i kommunen, mellem forvaltninger og udenfor
• bevæge nutiden i retning af fremtiden

At der er grøde i fremtidens velfærd og i de initiativer, der følger med, blev helt klart med 17 nomineringer af et godt stykke over 30 medarbejdere fordelt over hele kommunen. Efter lange overvejelser, afstemning og sågar næsten en nødvendig fintælling blev resultatet…Årets Bridgewalker 2015:

Christa Boisen, Teknik & Miljø

Årets Bridgewalker 2015 - Christa BoisenChrista er tovholder på omdannelsen af p-pladser i ældrecentret Skovgade til en byhave med oplevelser og gode stunder for beboere, familie og venner, borgere og medarbejdere. Baggrunden er at Skovgade er en del af klimabyen, og der skal derfor håndteres afledning af overfladevand.

Christa har:
- Stor fokus på samskabelse mellem borgere, de frivillige, beboere og medarbejdere. Alle er værdifulde med hvert deres bidrag
- Samarbejder og udvikler på tværs af afdelinger i kommunen og med private rådgivere
- Bringer kreative processer i spil på en inspirerende og aktiv måde på tværs af de forskellige interessenter
- Frivillige fra centerrådet har været meget aktive i ansøgninger til fonde
- Fortæller den gode historie til medierne

Hun har skabt et formidabel samarbejde mellem teknisk forvaltning, plejehjemmet, det omgivende samfund og kommunens entrepernørafdelingen.

Tidligere har Christa været i tværgående relationer, projekter med bl.a. sundhed. Så hun har – udover nuværende konkrete indsats – en historik og tradition for at lykkes med tværfaglighed.

Christa udtaler: Det tværorganisatoriske tror jeg indeholder en stor inspiration og en masse energi, når man får mulighed for at udnytte det. Er vi alle sammen alt for ens, sker der ”for lidt”, når vi er sammen. Grundlæggende tror jeg, at alle har lyst til at bidrage. Alle ville gerne give noget og føle sig hørt eller set! Det kræver respekt for hinanden og tryghed i den måde, vi omgås på, for at få at få os til at spille ud med det vi kan hver især. Er man bevidst om dette, kommer tingene af sig selv. Det handler dog også utrolig meget om god kommunikation og godt samarbejde. Det er meget vigtigt, at man gør det, man lover, og at man følger op på de fælles beslutninger. Svigter man hinanden flere gange, tapper det al energien ud af et samarbejde.

I projektet i Skovgade er vi netop meget forskellige – og det giver en stor energi, når vi alle spiller med. Men det stiller også krav til, at vi hver især er åbne over for hinandens synspunkter og arbejdsmetoder. Og så er vi måske tilbage til det med respekten.


Nr. 2 blev Bettina Hoffmann, Skolekonsulent

Bettina HoffmannBettina har stået i spidsen for at få lavet en ungestrategi under overskriften Fælles Unge, Fælles Ansvar. De unge borgere er et fælles ansvar, og der skal arbejdes tværprofessionelt for at de får de bedste vilkår her i livet, uanset om de følger den helt almindelige vej eller har særlige udfordringer.

Det har Bettina gjort sig til talsmand for. Hun har både begejstret folk og modtaget en masse øretæver i forbindelse med at sætte sig i spidsen og koordinere den proces det har krævet at udvikle en fælles Ungestrategi på tværs af afdelinger.

Bettina udtaler: Det er da fedt! Tænk sig at blive anerkendt for det, som man brænder for. Jeg brænder for at arbejde på tværs af vores fagsøjler og måde at organisere os på i kommunale strukturer for hele tiden at gøre det bedre sammen med borgeren. – At bygge broer og gå på tværs – fordi det virker! Det virker, når vi arbejder sammen.  At arbejde tværfagligt tages alt for ofte som en selvfølge, - som noget vi bare gør; men det kræver faktisk både bevidste valg fra ledelser og organisatorisk indsigt fra medarbejdere. At arbejde på tværs af fagprofessioner og vores kommunale søjler er en forudsætning for at lykkes. Når vi presses i vores opgaver, har vi en tendens til at lukke os ind – og klare opgaven selv. Det dur ikke – for vi kan ikke løse helhedsorienterede opgaver alene.

Vi skal skabe sammenhæng for vores borgere og det kan vi kun gøre ved at arbejde sammen. Vi er indbyrdes afhængige. Relationer i vores organisationer er så givende og gør at vi ved hvem, vi skal henvende os til med en given opgave. Vi får kendskab til vores organisation via relationer og kan derfor henvise borgeren til den rigtige medarbejder – første gang. Derfor er det vigtigt at også medarbejdere må deltage i faglige netværk.

At blive anbefalet af sine kollegaer og samarbejdspartnere er fantastisk dejligt. Jeg er ydmyg og glad.


Nr. 3 blev Hanne Konradsen, Demenskoordinator

Hanne KonradsenHanne Konradsen er tovholder på kommunens forholdsvise nye tilbud til hjemmeboende demente, som i hele sommerhalvåret holder til i kolonihavehuset, Frihytten.

Her bruges naturen og hverdagslivet til at fastholde borgernes ressourcer og sammen med frivillige dyrker de egne grøntsager og frugt og holder haven, så ældre på plejecentre, dagcentre og andre interesserede kan benytte stedet og nyde godt af naturen.
Nu hvor vinteren har indtruffet har Hanne tænkt i nye baner og fået et samarbejde med Naturcentret i stand. Holdet holder til i et mødelokale på centret og kan til gengæld sørge for at holde madpakkeskuret i orden til skoler og børnehaver.

Der er fokus på egne ressourcer, vedligehold af kommunale arealer, forebyggelse og her behandler vi borgerne ud fra de behov der opstår undervejs.

Brugere skifter roller til frivillige, hvor de kan bidrage og føle at der stadig er brug for dem, samtidig med at de får de tilbud de har behov for. Det er brobygning, der kommer alle til gode.

Hanne udtaler: Som udgangspunkt arbejder jeg altid for, at borgerne, som jeg har kontakt med, skal lykkes og føle at de bidrager med noget i vores kommune. Borgere med en demensdiagnose kan godt føle, at de ikke bidrager til noget mere. Min opgave er at finde den enkeltes individuelle ressourcer, anerkende dem for det og få dem til at føle, at det de gør er til gavn for andre og at de har gjort noget for andre. 

Øvrige nominerede, der deler en flot fjerdeplads var:

Bent J. Pedersen
Anita Ritterbusch
Anette Honoré
Lene Sørensen
Sundhedspiloterne
Bostøtten
Personaleteamet, Egebo
Dorthe Pedersen

De svære afgørelser blev overladt til dommerpanelet i form af den tværgående strategigruppe bag fremtidens velfærd. I denne sidder:

Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Uffe Høybye, Trafik- og Vejchef
Jeanette Johansen, teamleder i Job- og Vækstcentret
Lone Munk, teamleder i Børne- og Familieafdelingen
Jytte Elkjær, teamleder i Senior og Velfærd
Mette Riis Møller, leder af dagplejen
Christiane Pape Lehrmann, teamleder for visitation, hjælpemidler og velfærdsteknologi
Ole Qvortrup Larsen, udviklingskonsulent

Sidst men ikke mindst; tak til alle jer der har sendt nomineringer ind, og naturligvis tak til de ovenstående og til alle medarbejdere, der har indstillet kollegaer.

Vi håber at uddele prisen igen om ét år, så hvis du kender, hører om eller bare ved, at en bestemt medarbejder eller medarbejdergruppe skal indstilles til Årets Bridgewalker 2016 så er du meget velkommen til i løbet af året at indsende din nominering til ole.qvortruplarsen@middelfart.dk.