Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Årets Bridgewalker 2016

Fremtidens velfærd 

Årets bridgewalker 2016 er kåret

I 2015 blev årets Bridgewalker for første gang kåret i Middelfart Kommune, dengang med Christa Boisen fra Teknik & Miljø som en fortjent vinder. Igen i 2016 er konkurrencen løbet af stablen med mange gode kandidater, der til fulde har levet op til forudsætningerne for at blive årets bridgewalker, nemlig:

  • At støtte borgerne i at få alle deres ressourcer i spil
  • At inddrage borgerne i de kommunale opgaver
  • At behandle borgerne forskelligt – efter deres individuelle behov
  • At have fokus på forebyggelse

Og så er tiden kommet til at løfte sløret for de tre præmietagere i 2016…

Nr. 1 blev Iben Løvstad, frivilligkoordinator

Iben arbejder hver dag i krydsfeltet mellem aktører i Middelfart Kommune, borgerne i Middelfart Kommune og frivillige foreninger. Iben deltager i store som små projekter, men det er måske særligt de små projekter, som Iben står for, som der skal sættes fokus på. Iben tager nemlig imod små initiativer fra borgere og medarbejdere, og hjælper dem med at få ideerne til at spire. Således danner hun et spindelvæv af små men mange tiltag, som tilsammen giver et kæmpe løft til Middelfart Kommunes Strategi ”Fremtidens Velfærd”.

Det er tiltag som disse, der er med til at ændre vores kultur omkring Middelfart Kommune som serviceleverandør og borgere som modtager. I den forbindelse bør det nævnes, at Iben går et skridt videre end de fleste af os, som tænker på, hvordan vi kan inddrage borgerne i de opgaver som ligger i vores samfund. Hun er optaget af at udvikle sammen med borgerne og er nysgerrig på den viden, som borgerne har. Det kræver, at man som kommune åbner op og tager imod det som borgerne kommer med. Det kan Iben, og hun er således med til at danne bro mellem kommunen med sine ansatte og kommunen med sine borgere.

Iben udtaler: Fremtidens velfærd tilhører os alle sammen og vi er alle med til at forme den. Dvs. at ingen kan tage patent på løsninger der handler om andre end os selv. Vi må indgå et ligeværdigt samarbejde og alle har noget at bidrage med. Jeg oplever, at vi alle har et stort behov for at føle at der brug for os. Jeg får masser af tilbagemeldinger fra frivillige der gerne vil være en del af løsningen af fremtidens velfærd. De har en unik kontakt til medborgere og kan motivere til aktiv deltagelse. Derfor mener jeg at både civilsamfund, det offentlige og erhvervsliv skal åbne endnu mere op for de skæve ideer og lytte mere til hinanden. Velfærd handler ikke for mig om mere men om bedre og det kan vi alle bidrage med uanset alder, handicap, etnicitet eller uddannelse. 


Nr. 2 blev Henrik Mott Frandsen, arbejdsmiljøchef

 

Henrik har til fulde formået at opfylde kravene til at blive årets bridgewalker. Han har formået at:

• Arbejde på tværs af forvaltninger i kommunen

• I praksis at arbejde med og bruge de ideer, der er en del af fremtidens velfærd

• Involvere omgivelserne i kommunen, mellem forvaltninger og udenfor

• Bevæge nutiden i retning af fremtiden

HMF er i stand til at holde hovedet koldt, have mange bolde i luften samtidig og komme sikkert i mål.

Henrik udtaler: For mig er noget af det vigtigste i forhold fremtidens velfærd – at vi som serviceformidlere er opmærksomme på, hvad det er vores kunder/borgerne i kommunen har behov for/hvad de selv opfatter som service. Dvs. når vi skal definere vores kerneopgave som virksomhed og organisation – så skal vi ikke gøre det rent ud fra faglige overvejelser eller lovgivning, men i samspil med modtageren/borgeren og med fokus på dennes forventninger/ønsker/behov.


Nr. 3 blev Ungdomsskolen v. Birgitte Dyrbye Jensen, leder

 

Ungdomsskolen skal indstilles som Årets Bridgewalker. Indstillingen tager afsæt i, at de har bidraget til en stor opgave med at tage imod uledsagede flygtninge.

De har løst en stor opgave til gavn for hele kommunen ved at give dem en hverdag at stå op til. Deres indsats har været yderst væsentligt ift. løsning af en integrationsopgave målrettet både beskæftigelse og uddannelse.

Birgitte udtaler: Der er tre overordnede aspekter:

Det menneskelige: vi tager imod unge mennesker, der midt i deres identitetsdannelse er blevet rykket op med rod, familierne er blevet splittet og flere er adskilte fra deres forældre, kammeraterne og skolen de kender er væk, den status familien havde er nulstillet, deres materielle værdier er væk osv. disse unge har vi et menneskeligt og professionelt ansvar til at tage vare på og få i positiv udvikling.

Det samfundsmæssige: med en vellykket integration får vi super gode samfundsborgere, der både kan og vil bidrage til fællesskabet. Det kræver, vi giver dem troen på at de kan samt tager imod og tager dem med i fællesskaber.

God integration er den bedste forebyggelse mod radikalisering og ekstremisme.

I det daglige betyder dette, at vi skal arbejde med både det faglige (primært at få lært dansk), det sociale og det personlige, de skal guides og hjælpes i alle tre felter, og for os der har glæden af dem hver dag, er det helt naturligt. Men vi kan ikke klare opgave alene, så vi er meget taknemmelige for det tværfaglige samarbejde, der er på området.

 

De svære afgørelser blev overladt til dommerpanelet i form af den tværgående strategigruppe bag fremtidens velfærd. I denne sidder:

Mette Heidemann, Social- og Sundhedsdirektør
Uffe Høybye, Trafik- og Vejchef
Jeanette Johansen, teamleder i Job- og Vækstcentret
Lone Munk, teamleder i Børne- og Familieafdelingen
Jytte Elkjær, teamleder i Senior og Velfærd
Mette Riis Møller, leder af dagplejen
Christiane Pape Lehrmann, teamleder for visitation, hjælpemidler og velfærdsteknologi
Ole Qvortrup Larsen, udviklingskonsulent

Godt gået og et stort tillykke til alle tre…