Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Idé-møde 24. november 2015

Lotte Heise på besøg til idemøde i Middelfart Kommune

Høje toner, latter og eftertænksomhed prægede Strib Skoles hal 1denne tirsdag aften.

Lotte Heise var inviteret til at give sit input til emnet frivilligt ansvar, og det gjorde hun med et veloplagt brag af en times historier, tanker og personlige oplevelser med baggrund i, at hun i 3½ år har haft sin mor boende hos sig, efter at moderen blev ramt af en blodprop i hjernen i 2011.

Konsekvensen af moderens blodprop var afasi, et tab eller en nedsat evne til at kunne anvende sproget. Efter at moderen i kortere tid havde boet på et plejehjem besluttede Lotte Heise sig til at tage moderen hjem til sig i eget hjem. I de følgende år blev udfordringer, glæder og sorger ved at bo sammen med et plejekrævende men åndsfriskt menneske en del af hverdagen for familien Heise, og de erfaringer der så rigeligt blev høstet med sygehusvæsen, forskellige kommuner, bureaukrati og mere eller mindre smidige løsninger blev der delt rundhåndet ud af på denne aften i Strib.

I dag har moderen det godt og bor i en beskyttet bolig i Gentofte.

Konklusionen på Lotte Heises oplæg var, at sund fornuft skal tilbage i systemet, hvad enten det er det regionale eller det kommunale. Og ikke mindst: Sund fornuft behøver ikke være en bekostelig affære, snarere tværtimod, sund fornuft kan medvirke til bruge de forhåndværende ressourcer effektivt, hvor der er mest brug for dem til glæde for borgere og medarbejdere.

PaneldebatEfter at roen kort havde sænket sig efter hvirvelvinden Lotte Heise bød aftenen på paneldebat med repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalg, Handicapråd, Ældreråd, Ungdomsråd og Strib Lokaludvalg. Her blev aftenens tema ivrigt debatteret med udgangspunkt dels i oplægget fra Lotte Heise, dels i spørgsmål og kommentarer fra salen.
Emner som behovet for kvalitetsstandarder, fremtidens ældrepleje, ældremad og ikke mindst vigtigheden af at borgeren oplever sig og bliver set som ekspert i eget liv blev ivrigt diskuteret.

Et enigt panel kunne konstatere, at det er vigtigt, at der er fokus på den enkelte borger, og at der kan være meget store forskelle fra borger til borger, hvad angår opfattelsen af hvad livskvalitet og velfærd er for en størrelse.

Idemødet blev afholdt som en del af fremtidens velfærd i Middelfart Kommune. En velfærd, hvor der skal sættes ind på at støtte borgerne i at få deres ressourcer i spil, at inddrage borgerne i kommunale opgaver, at behandle borgere efter individuelt behov og at have fokus på rehabilitering. Med andre ord; en fremtidens velfærd der er præget af sund fornuft og på at støtte der, hvor behovet er størst.

I løbet af 2016 vil der blive afholdt idemøder hvert kvartal med forskellige emner og gæster. Hold øje med disse sider - næste idemøde forventes at blive afholdt i marts 2016.